تعظیم پرندگان شکارچی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

شکار در این بازی شما باید با تعظیم به گرفتن تمام پرندگان پرواز به ساقه. مراقب باشید و نه از دست چرا که به شما نکات مهم را از دست بدهد.

کنترل بازی:

استفاده از موس به هدف و سمت چپ کلیک کنید به ساقه و کشتن پرنده.

ShootingActionBirdsHunter