Bouncy bóng Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   52 71.43% with 7 votes

Chạy tất cả các cách để đạt được mục tiêu trong thời gian giới hạn. Nhảy qua những trở ngại, nếu không bạn sẽ mất mạng. Trong khi chạy, lấy tiền xu cho thêm điểm, trái tim để tăng tiền thưởng cuộc sống và thời gian đến mức độ giới hạn thời gian. Chúc may mắn và có Fun!

Điều khiển:
Sử dụng các phím mũi tên để kiểm soát bóng.

KidsBallPlatformsObstacleCollecting JumpingBounceBouncy