تیراندازی بطری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   55 50% with 10 votes

استفاده از موس خود را به هدف و شوت بطری های پرواز. فشار دهید فضا برای بارگذاری دوباره گلوله.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به هدف و شوت بطری های پرواز. فشار دهید فضا برای بارگذاری دوباره گلوله.

ShootingShotgunFirst Person ShooterBottle