Boomerpop Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   11 50% with 2 votes

Đây là một trò chơi kỹ năng đầy thách thức mục tiêu của bạn là hit tất cả những con chim bay và các đối tượng khác với boomerang đáng tin cậy của bạn trước khi thời gian của bạn chạy ra ngoài. Nhớ xem ra cho các đối tượng có thể giúp đỡ hoặc làm tổn thương tiến bộ của bạn. Cố gắng không để mất boomerang của bạn ra bên của màn hình. Thực hành kiểm soát các chuyến bay của boomerang.Press đi để bắt đầu. Chuột nhấp vào nơi bạn muốn nó đi. Click chuột giữ để có boomerang xoay xung quanh nơi bạn đã nhấp vào. Phát hành nút chuột khi bạn muốn boomerang bay theo hướng hiện nay là chỉ. Bạn chỉ có thể nhấp vào một khoảng cách nhất định ra khỏi chiếc boomerang.

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

ThrowingCollecting AnimalAndroid Boomerpop