بوم! هاکی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

سوق دادن تمام pucks ها به اهداف همان رنگ با انفجار محدود. بوم! هاکی راه جدید هیجان انگیز برای بازی هاکی روی یخ است.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleBombHockeyBoom