Bloon בום בום משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   21 66.67% with 3 votes

להציל את Bloons הטובים ולהרוס את הבלונים הרעים מעוגנים במבחן מאתגר זו של מטרה ומיומנות!

בקרות משחק:
לכוון ולירות - השתמש בעכבר כדי לכוון, עזב לחץ כדי לירות.

ShootingBoomBloon