بالون بوم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

کابل ها، کابل کات که بالن نگه از افزایش. دریافت تمام بالن به پاپ از ضربه خوشه.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

PuzzleBalloonsAndroid Boom