توپ بوگیر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

یک بازی والیبال که شما را به عنوان یک بوگیر برای تلفن های موبایل منزجر کننده درست است؟ اما شما باید حریف خود را هر چه مهمتر ببرید.

کنترل بازی:
در بازی

2 Player Sports Volleyball