Boodoo בריחה מעבדה משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   109 52.63% with 19 votes

Boodoo במשחק הרפתקה חדש. בריחה ממעבדה כדי להשלים את הרמה. יש לך זמן מוגבל כדי לברוח ממעבדה. לחץ על לחצן מדויק כדי לפתוח את הדרך שלך כדי לצאת. השתמש בעכבר כדי ללחוץ ומקשי חצים כדי להזיז.

בקרות משחק:
השתמש במקש עכבר כדי ללחוץ ומקשי חצים כדי להזיז.

StrategyAdventureEscapeObstacleCollecting AnimalGirlsBoodooLaboratory