پادشاهی بمب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   44 50% with 8 votes

بز دلپذیر به طور تصادفی را به پادشاهی بمب شکست، او را فرار از از پادشاهی بمب! بمب بز از طریق هر 24 سطح روی حیله و تزویر. استفاده از موس خود را به جای یک بمب یکی پس از دیگری بز در اطراف لذت بخش. این کمک خواهد کرد که او را به راه خود را. دان 'تی موانع کشنده.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

BombMouse SkillBubblesAnimalAndroid Kingdom