'بابی پس میانگین ماجراجویی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   64 60% with 10 votes

پرش در دشمنان آنها را شکست! غذا خوردن برای به دست آوردن زندگی فوق العاده! راهنما بابی به خانه با خیال راحت.

کنترل بازی:
کلید های arrow به حرکت و پرش.
(برای چند نفره دستورالعمل دیگر در بازی هستند)

AdventureActionMultiplayerTrapsBloodPlatformsObstacleBobby-sAverage