Bobblehead بیس بال بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   12 33.33% with 3 votes

انتخاب یک بازیکن crunky به و شروع به تاب خوردن! بت از طریق چالش برای گرفتن powerups و باز کردن ballfields جدید، عزیزم!

کنترل بازی:
با نگه داشتن ماوس را به قدرت، و آزاد به نوسان. قدرت بیشتر به معنی دقت کمتر، هر چند.

SportsBaseballMouse SkillBobblehead