باب دزد 2 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   516 89.47% with 57 votes

آیا شهر در معرض خطر دوباره؟ آن را مانند یک کار برای قهرمان ما به نظر می رسد - باب دزد! سگ عصبانی، اوراق بهادار و مراقب دوربین ها، گریتینگ لیزر و ... زامبی!! کمک باب برای نجات شهرستان از چتر بزرگ شرکت

کنترل بازی:
با استفاده از ماوس، فلش و فضای بازی

ActionShooting