مانع از BMX 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

راهنما سامی پرش بیش از این موانع، جمع آوری اقلام و رسیدن به بالاترین نمره ممکن در این بازی دوچرخه سواری اعتیاد آور

کنترل بازی:
شیر فضا - سرعت بالا پیکان - پرش

Stunt Dirt Bike BikeStunts