ضربه ماهیگیری بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   31 75% with 4 votes

هدف شما این است که ماهی مورد نیاز جلسه توجیهی.

کنترل بازی:
W، A، S، D / کلیدهای پیکان - حرکت انجمن ماوس - پرتاب.

BombWaterFishFishingBoatBlow