Bloons משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

משחק קיווי הנינג'ה חדש כיף. פופ כמו Bloons רבים ככל האפשר עם החצים אתם מקבלים כל רמה.

בקרות משחק:
המטרה עם עכבר, לחץ והחזק כדי לבחור כוח. פופ מספר היעד של Bloons להעביר בכל רמה.

Mouse SkillSeriesBalloonsMonkeyDartAndroid Bloons