Bloons siêu khỉ Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Bắn phi tiêu tại tất cả các Bloons như bạn pop càng nhiều càng tốt. Don 't chạy vào bloons!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Shoot 'em UpPurchase Equipment UpgradesBalloonsAnimalMonkeyBloonsSuper