Đỏ rần lên Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Một trò chơi bắn tỉa ngắn của người chụp và đối tượng. Cách khác nhau để hoàn thành một vài cấp độ.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

ShootingActionBloodSniperKillingFirst Person ShooterBloodshot