جنگ خون بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   32 60% with 5 votes

جنگ خون تیرانداز با کیفیت بالا با عناصر آرپیجی است. احساس سرد و کشتن همه آنها را! استفاده از نقاط ارتقاء خود را عالمانه برای باز کردن حملات خاص و پاداش!

کنترل بازی:
؟ حرکت - W / A / S / D کلید
؟ هدف و آتش - با استفاده از ماوس
؟ تنظیم دسته کوچک موسیقی جاز - 1/2/3/4 کلید های تعداد
؟ از دسته کوچک موسیقی جاز - فاصله
؟ مکث - کلید P

ShootingBloodWars