Gấu trúc máu Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   42 66.67% with 6 votes

Những gấu trúc pesky đang làm cho một mớ hỗn độn trong thành phố. Công việc của bạn trong máu vui vật lý trò chơi câu đố này là để tiêu diệt tất cả các gấu trúc trong mỗi cấp độ! Sử dụng nhân vật của bạn để nhằm mục đích các gấu trúc hoặc bất cứ điều gì mà sẽ phát nổ và gây ra phải phá hủy như bạn có thể có thể

Điều khiển:

Sử dụng con chuột của bạn, nhấp chuột trái vào nhân vật của bạn và kéo để tạo ra quỹ đạo. Phát hành để khởi động nhân vật của bạn.

PuzzleShootingBloodKillingAnimalMonstersRaccoons