حزب Blokk بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

پاک کردن

20 سطح دشواری مترقی به ضربان DUBSTEP در این بازی به سبک برک آوت. بافت در داخل و خارج از قطره به جمع آوری علاقمندان، قطعات با ارزش، یا قدرت یو پی اس را وارد کنید حالت پاداش برای چالش های اضافی با هاردکور DUBSTEP آهنگ موسیقی و اثرات منحرف برای پاداش بسیار بیشتر راهنمای

:

نگه داشتن توپ در حال حرکت را با دست و پا زدن خود را در حالی که اجتناب از قطره debuff قرمز.
پاک کردن هر مرحله به پیشرفت را به سطح بعدی با تمام قطعات جمع آوری شده خود را..
بگیر آبی xPoint قدرت یو پی اس را وارد کنید حالت جایزه برای 30 ثانیه و دریافت X2، X4، یا نقاط X6.

کنترل بازی:

-ARROW چپ و کنترل فلش راست دست و پا زدن.
مطبوعات فاصله برای توقف بازی ها.

ArcadeBricksArkanoidMusicRetroBlocksBlokkParty