ها Makeover سرزنده بلیک بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   10 100% with 1 votes

به بلیک سرزنده قبل. او در تلویزیون نشان می دهد ضربه، دختر شایعات بی اساس ستاره.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را به تعامل.

MakeoverCelebrityStarMakeoverBlakeLively