سیاه و سفید اژدها بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   237 76.67% with 30 votes

بازی های جالب، اثر هنری زیبا، تصاویر انواع: تمام است که شما را برای آرامش نیاز دارند. یافتن پنج تفاوت بین دو عکس.

کنترل بازی:
این بازی فقط با ماوس ایفا کرده است.

DifferenceAndroid DefaultBlackDragon