Birthday Cupcakes Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   171 94.44% with 18 votes

Cupcakes là cách hoàn hảo để giữ cho phần tại một sinh nhật xuống một khẩu duy nhất. Và nó 's cũng là một cách dễ dàng tùy chỉnh các bánh ít chính xác làm thế nào bạn muốn họ. Chọn một loạt các frostings và rảy để làm cho mỗi cupcake một thỏa thích.

Điều khiển:
Sử dụng chuột để click vào và thông qua các đồ trang trí cho mỗi cupcake.

CookingCookDecorateGirlDecorationFoodBakeCookingKitchenBakingDessertBirthdayCupcakes