کیک تولد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   171 94.44% with 18 votes

کیک راه عالی برای حفظ بخش در یک تولد به وعده. و آن را 'نیز یک راه آسان برای سفارشی کردن کیک کوچک دقیقا چگونه آنها را می خواهید. را انتخاب کنید انواع یادتان نرود و Sprinkles در لذت را به هر نوعی کیک کوچک.

کنترل بازی:
استفاده از موس خود را کلیک کنید و از طریق دکوراسیون برای هر نوعی کیک کوچک.

CookingCookDecorateGirlDecorationFoodBakeCookingKitchenBakingDessertBirthdayCupcakes