دکور کیک تولد بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   92 81.82% with 11 votes

دکور کیک برای جشن تولد خود را. طراحی آرزوی خود را. دکور و لذت ببرید!

کنترل بازی:
کلیک ماوس

FoodDecorateCakeAndroid GirlsBirthday