Hậu vệ các loài chim Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   30 100% with 3 votes

Trong trò chơi này hấp dẫn đã kết hợp trong bản thân ba thể loại, nó là cần thiết cho bạn: để điền vào sâu, để vỗ béo chúng chim non và để bảo vệ các loài chim đã được phát triển từ diều. Có vẻ như rất đơn giản?

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

WordsShootingDefendShotgunAnimalBirdsDefender