Chim Catcher Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   41 80% with 5 votes

Chim đang nhận được thực sự khó chịu khi chúng bay qua mà không cần bất cứ điều gì để làm sau khi đánh bại xuống những con lợn. Bạn có thể mang chúng nữa, vì vậy bạn quyết định bắt tất cả!

Điều khiển:

chuột để chơi;, - để điều chỉnh kích thước của lưới, và Số khóa 1-7 để chuyển đổi lưới chim

KidsAnimalBirdsCatcher