پرنده گیر بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

پرندگان در حال گرفتن واقعا آزار دهنده که آنها پرواز در اطراف و بدون هر چیزی پس از ضرب و شتم کردن خوک ها به انجام. شما می توانید آنها را هر تحمل، بنابراین شما تصمیم به گرفتن همه آنها را!

کنترل بازی:
ماوس را به

بازی، - برای تنظیم اندازه خالص و کلید شماره 1-7 به سوئیچ شبکه پرنده

KidsAnimalBirdsCatcher