Bi-a Master Pro Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   100 100% with 10 votes

Chọn một
8-Ball bỏ túi bất kỳ túi: chìm tất cả các quả bóng trong của bạn phù hợp với chất rắn hoặc sọc, nhưng lưu bóng đen cho cuối
để tiếp cận: Hãy là người đầu tiên đánh chìm bất kỳ 8 quả bóng!


Điều khiển:
Sử dụng chuột để nhắm và bắn.

SportsBilliardsBallMaster