دادگاه دوچرخه 3 بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   20 100% with 2 votes

سوار یک موتور سیکلت از محاکمه بیش از یک طیف از موانع است. سعی کنید از طریق تمام سطوح بدون سقوط کردن موتور.

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به رانندگی و تعادل موتور سیکلت.

DrivingMotorcycleObstacleBikeTrial