پارکینگ دوچرخه برای بوسه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   41 80% with 5 votes

سوار دوچرخه تمام راه را برای شما دوست دختر انتظار بدون هدف قرار دادن هر گونه موانع در راه حفظ و اقدام به سطوح بالاتر است.

کنترل بازی:
تا کلید فلش - سرعت
به سمت راست / چپ کلید های arrow - هدایت. گالری نوار فضا - ترمز.

DrivingMotorcycleParkingLoveBikeKiss