قهرمان دوچرخه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   52 71.43% with 7 votes

سوار trialbike خود را و انتخاب بیش به عنوان موانع بسیاری که شما می توانید. مانع از تماشایی تر شما هستند، امتیاز بیشتری به شما کسب درآمد. برخی از stunts می تواند واقعا دشوار است، 360 درجه تلنگر برای مثال، نیاز به مهارت های خوب.

کنترل بازی:
کلیدهای پیکان - درایو
A - استفاده از نیترو
S در - ترمز دیسک D
- پرش / هاپ.

DrivingMotorcycleObstacleStuntsBikeChamp