Boom Balloon lớn hơn Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   01

Phồng bóng lớn như bạn có thể! hãy cẩn thận chân xung quanh một quả bóng

Điều khiển:

Bấm phím dài để thổi phồng và giữ

ArcadeActionBallBalloonsGirls