בום הבלון גדול יותר משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   01

לנפח את הבלון גדול כמו שאתה יכול! להיזהר סיכות סביב בלון

בקרות משחק:

לחץ על מקש הרווח כדי לנפח ולהחזיק

ArcadeActionBallBalloonsGirls