Big Birds Racing Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   77 50% with 14 votes

Cuộc đua với Big Birds trong 9 loại xe khác nhau Have Fun!

Điều khiển:
Player1:
Q - Hành động
2 cầu thủ:
V - Hành động Cờ Tướng Kỳ Thủ 3:..
M - Hành động
Player 4.:
P - Hành động.

MultiplayerRacingObstacleAnimalBirds