مای بی جیپ بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   249 72.73% with 33 votes

راهنما Gingka از مای بی به درایو جیپ جدید خود را از طریق جاده ها بسیار دشوار است در صحرا

کنترل بازی:

استفاده از کلید های arrow به درایو

DrivingTruckCartoon