اقامت بازی: تبدیل منطقه بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   13334 79.64% with 167 votes

اتصال Beyblades تطبیق برای افزایش انرژی خود را برای بازی بعدی. انجمن سه یا بیشتر beyblades از همان رنگ اتصال برای افزایش انرژی خود را برای بازی nect. اگر هر یک از Beyblades عبور از خط تبدیل، بازی تمام میشود. انجمن کلید های arrow به کنترل زاویه خود اقامت پرتاب با فشار Spacebar برای راه اندازی Beyblades خود را به اکشن. انجمن در اقامت بعدی در حال انتظار برای راه اندازی می شود مراقب قبل از شما آن را پاره

کنترل بازی:
در بازی

Funny Beyblade