برتی قصاب بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   00

برتی قصاب یک بازی ساده با مکانیک هوشمندانه است. گرافیک بازگشتی خوب بیش از حد و ثابت می کند که شما دان

کنترل بازی:
دستورالعمل: حرکت: WASD / کلیدهای پیکان حمله: فضایی خون پاک: C

Action