Ben10 می خواستم بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   234 85.19% with 27 votes

Ben10 تحت تعقیب در شهر! شوت دشمنان آنها به عنوان جلو و در کنار شما. اشیاء دوج در خیابان.

کنترل بازی:

کلیدهای جهت دار برای حرکت می کند.
ماوس را به هدف و شلیک کنید که.

ShootingDrivingAction