Ben10 vs Zombies Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   90 100% with 9 votes

Đất bị xâm lược bởi zombie lại. Vì vậy, Ben 10 muốn đánh bại họ một mình với khẩu súng của mình. Hãy 's giúp họ!

Điều khiển:
Không gian thanh để tải lại đạn. Số 1-8 để thay đổi vũ khí.

ShootingActionPurchase Equipment UpgradesZombiesBen10