، Ben10 Upchuck انداخته بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1230436 73.83% with 1666 votes

هنگامی که 10 ساله بن تنیسون، کشف یک دستگاه مرموز، او دستاوردهای قدرت تغییر را به 10 قهرمانان بیگانه مختلف، هر کدام با قدرت منحصر به فرد عالی است. با چنین توانایی را در اختیار خود، بن یک مسئولیت بزرگ برای کمک به دیگران و متوقف کردن ستمکاران متوجه، اما که نشانی از تی 'او' بالاتر کمی فساد فوق العاده شده در حال حاضر و پس از آن.

کنترل بازی:
فلش - حرکت و جمع آوری کلید انجمن P - مکث انجمن S - موسیقی
فاصله - به غذا خوردن برای انرژی انجمن X - چرخش و نیروی ometrix

ActionBen 10 Ben10Ben 10 Alien