Ben10 Torpedo Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   255 83.33% with 30 votes

Chơi như Ben10 và lấy súng của bạn, chống lại sóng của người ngoài hành tinh và đẩy theo cách của bạn để thoát ra, nhận thức ăn để chữa bệnh cho mình và nhận up điện để chuyển đổi và sử dụng vũ khí mạnh mẽ hơn! Nâng cấp súng của bạn vào cuối mỗi cấp để giúp bạn về sau.

Điều khiển:
WASD để di chuyển. Chuột để nhắm và bắn. 1-4 để thay đổi súng.

ShootingActionShoot 'em UpAlienSide ScrollingBoyCartoon