Ben10 Sky trận Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   378 82.22% with 45 votes

Aggregor là trở lại với quân đội khổng lồ của ông. Ben10 phải tiết kiệm hành tinh từ họ!

Điều khiển:

Move: Chuột, Bắn: Chuột trái, đặc biệt: SPACE BAR

ShootingCollecting MonstersBen10Battle