Ben10 Ride משחק

תיאור משחק

הצבעה: האם אתה אוהב את המשחק הזה?   270 100% with 27 votes

תחזיק את הנשימה ולקחת את השליטה על האופניים של Ben10 .
נסה להשיג את כל המטבעות על כל שלב.
תיזהר עם הנפילה הפתאומית ההר.
יש לך חיים מוגבלים. שיהיה כיף כל הדרך!

בקרות משחק:

למעלה / למטה חצים = חצים מהירות = ההטיה .Up / בלם שמאל / ימין לאחור / העברות הטיה.

DrivingMotorcycleCollecting Ben10Ride