Ben10 سوار بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   270 100% with 27 votes

نفس خود را نگه دارید و کنترل دوچرخه Ben10 '.
سعی کنید برای گرفتن تمام سکه ها بر روی هر مرحله.
مراقب باشید با سقوط ناگهانی کوه.
به شما زندگی می کند محدود است. از آن لذت ببرید تمام راه!

کنترل بازی:

بالا / پایین فلش = سرعت .Up / ترمز چپ / راست فلش = شیب به عقب / جلو شیب.

DrivingMotorcycleCollecting Ben10Ride