Ben10 Alien Jumper Trò chơi

Giới thiệu

Đánh giá: Bạn có thích game này?   395 88.64% with 44 votes

Trái bấm vào để thực hiện bước nhảy đầu tiên của bạn Mouve chuột để di chuyển nhân vật của bạn nhảy từ chu kỳ alient chu kỳ alient và cố gắng thiết lập như cao như bạn có thể!

Điều khiển:
Trò chơi này được chơi với con chuột duy nhất.

Collecting JumpingBen10AlienJumper