بن 10 بیگانگان در مقابل نیروی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   133 81.25% with 16 votes

بند باز کردن قدرت از بن و 10 با هدف now.Your کار جدید است به ساقه همه بیگانگان برای روشن شدن استراتژی level.Use برای کشتن تمام بیگانگان. همه بهترین!

کنترل بازی:

استفاده از موس را به هدف و شلیک کنید.

PuzzleShootingActionAlienShotgunAndroid CartoonAliensForce