بن 10 Ultimatrix قدرت یا اقتدار سلطنتی بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   15234 81.72% with 186 votes

Vilgax استثمار قدرت یا اقتدار سلطنتی از Ultimatrix به رها ارتش خود را از هیولا است. کمک به بن 10 شکست تمام 7 سطح و گرفتن قدرت یا اقتدار سلطنتی Ultimatrix!

کنترل بازی:
در بازی

ActionBen 10 Ben10