بن 10 نهایی بیگانه نجات بازی

شرح بازی

رای: آیا شما این بازی را دوست دارم?   1882380 83.2% with 2262 votes

'زمان را برای شما به صرفه جویی بیگانگان اسیر در بن 10 نهایی بیگانه نجات! Agreggor یک کشتی بیگانه در امید به سرقت تمام قدرت خود و تبدیل شدن به توقف ربوده شده است! در حال حاضر از آن 'تا شما را به استفاده از قدرت خود را Swampfire به Agreggor و سربازان پای خود را و نجات بیگانگان دستگیر! پرتاب توپ آتش در دشمنان خود را و ارتقاء به Swampfire نهایی برای حملات قوی تر! این ها 'زمان قهرمان

کنترل بازی:
در بازی

ActionBen 10 Ben10Ben 10 Alien